De capaciteit van de school is vastgelegd per geboortejaar en leerjaar.
In het onderstaande overzicht kan u de nog beschikbare plaatsen terugvinden.

Eenheid Aantal leerlingen Vrije plaatsen
Op schoolniveau 332
Per onderwijsniveau Kleuteronderwijs: 140
Lager Onderwijs: 192
Geboortejaar 2016 28 6
Geboortejaar 2015 32 0
Geboortejaar 2014 40 8
Geboortejaar 2013 40 9
1e leerjaar 40 9
2e leerjaar 40 12
3e leerjaar 28 0
4e leerjaar 28 1
5e leerjaar 28 0
6e leerjaar 28 4
Anderstalige Nieuwkomers 8 0