Inschrijven

Ouders die hun kind wensen in te schrijven in GO! basisschool De Suikerspin wensen we hartelijk te bedanken voor het vertrouwen in onze school.

We geven hiervoor graag volgende info: 

Wanneer zal uw kind starten in GO! basisschool De Suikerspin? 
Schooljaar 2020-2021 Schooljaar 2021 – 2022
Een kind kan worden ingeschreven:

In de grote vakantie tot 03.07.2020 / vanaf 17.08.2020

Alle werkdagen
van 09.00 u tot 12.00 u
van 13.00 u tot 15.00 u

Op woensdag
van 09.00 u tot 12.00 u

Op afspraak
vanaf 01.09.2020

Elke schooldag
tijdens de schooluren

Een kind kan pas worden ingeschreven in de periodes die in het Tiense basisonderwijs werden afgesproken:

• Voorrang voor broers en zussen:              01.02.2021 t.e.m. 12.02.2021

• Voorrang voor kinderen van personeel:  22.02.2021 t.e.m. 26.02.2021

• Periode dubbele contingentering:            01.03.2021 t.e.m. 12.03.2021

• Vrije inschrijvingen:
vanaf 15.03.2021

Welk officiële documenten kan u gebruiken voor een inschrijving?

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

– de KIDS-ID (identiteitskaart) van het kind

– de blauwe geboortekaart

– het trouwboekje van de ouders

– een uittreksel uit de geboorteakte

– het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, de reispas voor vreemdelingen

Wat ontvangt u bij de eerste inschrijving?

 Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders:

 – een formulier algemene inlichtingen (intakedocument)

– een vragenlijst betreffende Gelijke Onderwijskansen

– een keuzeformulier levensbeschouwelijke vakken (lagere school)

– een informatiebrochure en een schoolreglement

– een verklaring van de opleiding van de moeder

– een verklaring betreffende het gebruik van medicatie op school

– een verklaring betreffende het publiceren van beeldmateriaal

– een verklaring betreffende kennisname van het schoolreglement


Instapdata 2,5-jarigen schooljaar 2021 – 2022

Kleuters kunnen naar school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt hebben. Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata.

We geven graag een overzicht van de instapdata en kijkdagen (speeluurtje):

Instapdatum Kijkdag
de 1e schooldag                       na de zomervakantie 1 september 2021 15 juni 2021
de 1e schooldag                       na de herfstvakantie 8 november 2021 26 oktober 2021
de 1e schooldag                       na de kerstvakantie 10 januari 2022 21 december 2021
de officiële teldag 1 februari 2022 25 januari 2022
de 1e schooldag                       na de krokusvakantie 7 maart 2022 22 februari 2022
de 1e schooldag                       na de paasvakantie 19 april 2022 29 maart 2022
de 1e schooldag                       na Hemelvaart 30 mei 2022 24 mei 2022

Het speeluurtje duurt elke kijkdag van 13.15 u tot 14.40 u.

Het kindje brengt een boekentasje met een koekje en een drankje mee.

Het is de bedoeling dat het kindje zonder ouders probeert te wennen in de klas, terwijl de ouders overleggen met de directeur of de zorgcoördinator.