In onze school geldt de volgende dagindeling:

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag Vrijdag
Ochtendtoezicht 08.30 u Ochtendtoezicht 08.30 u Ochtendtoezicht 08.30 u
08.50 u – 09.40 u 08.50 u – 09.40 u 08.50 u – 09.40 u
09.40 u  – 10.30 u 09.40 u  – 10.30 u 09.40 u  – 10.30 u
Speeltijd Speeltijd Speeltijd
10.45 u – 11.35 u 10.45 u – 11.35 u 10.45 u – 11.35 u
11.35 u – 12.00 u 11.35 u – 12.00 u
Middagmaal + speeltijd   Middagmaal + speeltijd
13.00 u – 13.50 u   13.00 u – 13.50 u
13.50 u – 14.40 u   Speeltijd
Speeltijd   14.10 u – 15.00 u
14.50 u – 15.40 u    

Belangrijke aandachtspunten

– Een kleuter mag vanaf 08.30u naar de klas worden gebracht. De juf is dan aanwezig.

– Een lagere schoolkind mag vanaf 08.30u naar de speelplaats worden gebracht. Er is dan toezicht

verzekerd.

– Kinderen die ’s morgens voor 08.30u aanwezig zijn op school, moeten verplicht naar de opvang. Ze

hebben geen toelating om alleen op de speelplaats aanwezig te zijn, vermits er daar dan nog geen

toezicht is.