Opvang voor en na school

Ouders die beiden buitenshuis werken, moeten voor hun kinderen opvang hebben voor en na schooltijd.
De oplossing die onze school biedt, is voor- en naschoolse opvang.
De opvang wordt georganiseerd in dezelfde ruimte als het schoolrestaurant.

Wanneer is er voor- en naschoolse opvang?

Onze school organiseert tijdens de volgende uren opvang:

Maandag
Dinsdag
Donderdag
 Woensdag Vrijdag
Voor de lessen
07.00 u – 08.30 u
Betalend tot 08.15 u
07.00 u – 08.30 u
Betalend tot 08.15 u
07.00 u – 08.30 u
Betalend tot 08.15 u
Na de lessen
15.40 u – 18.00 u
Betalend vanaf 16.00 u
11.35 u – 17.30 u
Betalend vanaf 11.55 u
15.00 u – 17.30 u
Betalend vanaf 15.20 u

Belangrijke aandachtspunten

– Ouders betalen voor de opvang een financiële bijdrage van € 0,45 per kind, per begonnen kwartier.

– De bijdrage voor de opvang wordt maandelijks gefactureerd bij het begin van een nieuwe maand.

– Ouders krijgen jaarlijks een fiscaal attest voor de betaalde bijdragen.

– Tijdens schoolvrije dagen en vakanties wordt er in de school geen kinderopvang voorzien.

Wie zijn de kinderbegeleiders in de voor- en naschoolse opvang?

De school heeft verschillende kinderbegeleiders in de voor- en naschoolse opvang:

  • Monique Bruyninckx
  • Ileen Uyttebroek
  • Fernanda Bruyninckx
  • Annie Gysens