De capaciteit van de school is vastgelegd per geboortejaar en leerjaar.
In het onderstaande overzicht kan u de nog beschikbare plaatsen terugvinden.

Eenheid Aantal leerlingen Vrije plaatsen
Op schoolniveau 332
Per onderwijsniveau Kleuteronderwijs: 140
Lager Onderwijs: 192
Geboortejaar 2017 28 28
Geboortejaar 2016 28 4
Geboortejaar 2015 42 3
Geboortejaar 2014 42 10
1e leerjaar 40 9
2e leerjaar 40 8
3e leerjaar 28 0
4e leerjaar 28 0
5e leerjaar 28 1
6e leerjaar 28 0
Anderstalige Nieuwkomers 8 0